Dansk Dynamit

← Se alle

Del dette job

Senior servicedesigner til udvikling af social innovation, der skaber markante forandringer

ROCKWOOL Fonden

Fuldtid
Placering

Københavnsområdet

Beskrivelse

Vi søger en senior servicedesigner, som skal være med til at skabe sociale interventioner for børn og unge.

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed omsætter vi radikale ideer til konkrete indsatser, der gør en forskel for børn og unges muligheder i samfundet.
Vi adresserer velfærdssamfundets systemiske udfordringer gennem udvikling af innovative løsninger, der har målbare positive effekter og som viser vejen til bæredygtige systemforandringer.
Vores innovationsarbejde er baseret på brugercentreret design, men vi er ikke et traditionelt designstudio. Vores tværfaglige tilgang til social innovation kombinerer designprocesser med dataanalyser, forskningsviden, og implementering i praksis. Vi udvikler interventioner, der løbende bliver evalueret, og som har potentiale til at blive skaleret nationalt.

Om rollen som senior servicedesigner

Som servicedesigner får du ansvar for at designe og eksekvere innovationsprocesser, der involverer stakeholders på tværs af sektorer og som skaber et fælles nyt syn på, hvordan man kan adressere systemiske udfordringer. Du vil samarbejde tæt med vores sociale innovationsleder, vores programchefer, og vores teams af sociale innovatører og designere om at udvikle ambitiøse nye løsninger.
Vores arbejde er forankret i systeminnovation. Du vil få til opgave at sikre, at vi designer services og skaleringsmodeller, der baner vejen for systemforandring ved at påvirke de underliggende dynamikker og strukturer.
Du skal lede designprocessen lige fra den tidlige identificering af udfordringen og frem til en velfungerende ny intervention, der er klar til at blive skaleret.
Du skal stå i spidsen for den kreative og procesmæssige ledelse af vores projektteams af sociale innovatører og eksterne partnere, så deres forskelligartede ekspertise kan bidrage positivt til den fælles designproces.
Du skal tilrettelægge og udføre live prototyping med børn og unge, eksterne aktører og samarbejdspartnere for at udforske mulighedsrum og fremprovokere nye ideer. Du skal producere mockups og visualiseringer til prototyping og anvende erfaringer og indsigter fra disse aktiviteter til at styrke projekternes retning.
Du skal udvikle vores designpraksis ved at inddrage relevante nye metoder og definere designprincipper, der understøtter et stærkt og sammenhængende narrativ om, hvordan vi skaber forandring på tværs af vores projekter.
Du skal opbygge og vedligeholde netværk af ledende innovatører og designere, som kan bidrage til vores arbejde og tænkning.

Om det gode match mellem dig og ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed

Du har en solid baggrund i design og en grundig teknisk forståelse for, hvad det vil sige at designe services og interaktioner. Gennem din arbejdserfaring har du opbygget stærke kompetencer inden for co-design, live prototyping, procesfacilitering og ledelse af kreative teams. Du har erfaring med at scope og lede etnografisk research, og du kan bidrage til at udvikle de forretningsmæssige, teknologiske og implementeringsmæssige aspekter af social innovation. Vi udvikler indsatser, der typisk har en stærk offline komponent, så det er afgørende, at du har erfaring med at designe løsninger, der ændrer på, hvordan folk interagerer uden for den digitale arena.
Vi forventer, at du har 5-10 års relevant erhvervserfaring. Det er et krav, at din erfaring spænder hele processen fra tidlig konceptudvikling og frem til praktisk implementering. Desuden er det en fordel, hvis du har iværksætter-erfaring med at udvikle og lancere en designløsning uden for konteksten af et designstudio eller en etableret organisation.
Derudover lægger vi særlig vægt på følgende kompetencer og egenskaber:
• Du kan agere som en startup: du har blik for hvad der skal til i praksis for at opbygge en fungerende service. Du kan sætte og inspirere et stærkt team, identificere de nødvendige ressourcer og få tingene til at ske i felten.
• Du tænker i systemer: du orienterer dig imod systemer og relationer frem for brugere og adfærd. Du er fundamentalt nysgerrig på, hvordan man kan bruge design til at ændre systemiske strukturer og dynamikker.
• Du lærer når du prototyper: for dig er prototyping ikke kun en måde at afprøve specifikke greb og løsninger. Det er i lige så høj grad et redskab til at fremprovokere nye indsigter og udforske grænserne for, hvad der er muligt. Du lægger stor vægt på at skabe rum for læring, refleksion og re-orientering for at nå frem til social innovation med stort forandringspotentiale.
• Du vægter konstruktiv friktion over konsensus: du har flair for at invitere en diversitet af borgere, erfaringer og perspektiver ind i designprocessen, og du er i stand til at hjælpe dine teams med at navigere i de spændinger, der opstår, når man forsøger at kombinere innovation, evaluering og implementering.
• Du er en strategisk praktiker: dit naturlige udgangspunkt er en trang til at skabe og bygge nye løsninger, men du kombinerer det med et skarpt blik for de strategiske overvejelser i projekterne.
Vi forventer ikke, at du kan sætte kryds ved alle disse kompetencer. Det, der er vigtigst for os, er at du er modig, nysgerrig og villig til at udfordre status quo, samt at du ser et stærkt personligt udviklingspotentiale i at få det bedste ud de rammer for markant social innovation, som vi kan tilbyde.
Du kan læse mere om os, vores aktuelle initiativer og arbejdsmetoder på vores hjemmeside. Du vil i første omgang blive involveret i designarbejdet med at lede vores udskolingsinitiativ fra prototypeafprøvninger til skalerbar pilot. Derudover vil du bidrage til vores arbejde med systeminnovation og scoping af nye muligheder inden for mental sundhed.

Du er velkommen til at kontakte social innovationsleder Jennie Winhall (jwi@rfintervention.dk), hvis du ønsker yderligere information om stillingen.
Venligst upload 2-3 links/eksempler på dit arbejde eller dine projekter, som vil være relevante for denne stilling.

Send gerne din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest den 15. juni 2020 kl. 12.

Løn fastsættes efter kvalifikationer. Start 1. august 2020.