Dansk Dynamit

← Se alle

Atelierplads til kunstproduktion i 3 eller 6 mdr.

Udleje

Atelierplads til kunstproduktion i 3 eller 6 mdr.
Pris

3.405 kr./mdr.

Placering

Københavnsområdet

Beskrivelse

English below.

Book en korttidsplads til kunst- og designproduktion i FABRIKKEN for Kunst og Designs deleatelier #22.

Professionelle kunstnere og designere kan leje plads i et deleatelier inklusiv fleksibel produktionsplads i kortere perioder af hhv. 3 eller 6 måneder. Formålet med denne nye type lejemål er at skabe nye muligheder og plads til endnu mere kunst- og designproduktion.

Til formålet har FABRIKKEN indrettet et atelier på ca. 60 m2 med tre arbejdsstationer. Derfor skal du regne med at dele atelieret med to andre kunstnere/designere. Én plads kan ikke deles mellem flere kunstnere/designere.
Atelieret rummer desuden tekøkken. Inklusiv i lejemålet er desuden adgang til fleksibel produktionsplads i FABRIKKENs hal i dag- og aftentimerne under hensyntagen til arrangementer i hallen.

Lejeperioderne er inddelt kvartalsvist, med start d. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Priser og service
En plads i atelieret koster kr. 10.215 + moms for 3 mdr. og kr. 20.430 + moms for 6 mdr. inkl. internet og forbrug. Leje faktureres kvartalsvist forud.

Inklusiv i prisen er en Kunstnerisk Servicepakke, hvor du får delt adgang til FABRIKKENs produktionsfaciliteter (keramikovn, multifunktionsmaskine til træ, sprøjtekabine, svejseudstyr) samt 2 timers assistance per 3 måneders lejeperiode ift. maskinerne, med mulighed for at tilkøbe yderligere assistance.

Booking af atelierplads
Der er ingen ansøgningsproces, men det er et krav, at lejere er professionelle billedkunstnere eller designere. Man kan kun booke 3 eller 6 måneders perioder.

Ved bekræftelse af booking skal der indbetales en måneds forudbetalt leje + moms til FABRIKKEN, før du er sikret en atelierplads. Den forudbetalte leje betales ikke tilbage, hvis bookingen afmeldes mindre end en måned før lejeperiodens start.

Læs mere og se billeder af deleatelieret her: ffkd.dk/portfolio/atelierplads-3-6-mdr

Om FABRIKKEN
Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design er beliggende på Sundholmsvej 46, 2300 København S, og er Danmarks største atelierbygning. Omtrent 60 professionelle billedkunstnere og designere arbejder dagligt i husets 50 atelierer, samt i den 1.000 m2 store produktionshal. FABRIKKEN er en professionel kunstinstitution, som ligeledes driver residencyprogrammer for udenlandske kunstnere og kuratorer. Læs mere på ffkd.dk.

-----

Studio space for art production for 3 or 6 months

Professional artists and designers can rent a space in a shared studio including flexible production space in short-term periods of respectively 3 or 6 months, at FABRIKKEN for Kunst og Design in Sundholm, Amager.

FABRIKKEN has set up a studio of approximately 60 m2 with three workstations. Therefore, you should expect to share the studio with two other artists/designers. One workstation cannot be shared between multiple artists/designers. The studio also includes a kitchenette.
Included in the lease is access to flexible production space in FABRIKKEN’s main production hall during the day and evening hours, in consideration of events in the main production hall.

The rental periods are divided quarterly, starting on 1st of January, 1st of April, 1st of July and 1st of October.

Price and services
A spot in the studio costs DKK 10.215 + VAT for 3 months and DKK 20.430 + VAT for 6 months including internet and utilities. Rent is billed quarterly.

Included in the price is an Artistic Service Package, where you get shared access to FABRIKKEN’s production facilities (ceramic oven, multifunction machine for wood, spray booth, welding equipment) and 2 hours assistance per 3 months rental period in relation to the machines with the option to purchase additional assistance.

Booking of studio space
There is no application process, but it is a requirement that the renters are professional visual artists or designers. It’s possible to book for 3- or 6-month periods.

Upon confirmation of booking, a month’s prepaid rent + VAT must be paid to FABRIKKEN before you are guaranteed a studio space. The prepaid rent will not be refunded if the booking is canceled less than one month before the start of the rental period.


Read more about the shared studio FABRIKKEN for Kunst og Design and see pictures of the space here: ffkd.dk/portfolio/atelierplads-3-6-mdr

Kontakt

Kontakt FABRIKKEN på mb(att)ffkd.dk eller +45 3254 9424 for at booke.

Contact FABRIKKEN at mb(att)ffkd.dk or +45 3254 9424 to book.